Thursday, May 16, 2013

Update

Majikoi S
-No progress-

Majikoi A
-Benkei route
TL: 10%

Shuukaku no Juunigatsu ~Fuyu~
TL:80%
Editing: 42%

Here's a trial version for Shuukaku no Juunigatsu ~Fuyu~.
http://linkdump.pl/messer/wairu/Shuukaku%20no%20Juunigatsu%20~Fuyu~%20TRIAL.zip